Детский сад № 13 г. Ялта

  


Буква закона

Декларация Прав Ребенка

Закон Украины Об Охране Детства

Конституция Украины (выдержки)

Конвенция о правах ребенка

Закон Украины Об Образовании

Закон Украины О дошкольнном образовании

Положение о дошкольном учебном заведении

Об утверждении устава дошкольного учебного заведения

Национальная доктрина развития образования

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах 

Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу

Указ Президента Украины

Наказ про затвердження базового компоненту дошкільної освіти

Нова редакція базового компоненту дошкільної освіти

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку Впевнений Старт

Розпорядження КМУ Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 р

Наказ МОНмолодьспорту Про підготовку до початку 2012-2013 навчального року

Програма Дитина